• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  عباس بُرزوئی

  گروه آموزشی : حقوق

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  جواد باعدی

  گروه آموزشی : فيزيك

  دانشکده : علوم پایه


  محمد باعقیده

  گروه آموزشی : آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

  دانشکده : جغرافیا و علوم محیطی


  حمید باغانی

  گروه آموزشی : ریاضی محض

  دانشکده : ریاضی و علوم کامپیوتر


  امید باغانی

  گروه آموزشی : ریاضی کاربردی

  دانشکده : ریاضی و علوم کامپیوتر


  حمیدرضا باغانی

  گروه آموزشی : فيزيك

  دانشکده : علوم پایه


  محمدرضا باقری

  گروه آموزشی : مهندسی نفت

  دانشکده : مهندسی نفت و پتروشیمی


  محمد باقری سبزوار

  گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی و ادیان و عرفان

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  هادی باقری سبزوار

  گروه آموزشی : مهندسی معماری

  دانشکده : معماری و شهرسازی


  حسن باقری نیا

  گروه آموزشی : علوم تربیتی و روانشناسی

  دانشکده : ادبیات وعلوم انسانی


  حسین بخشی

  گروه آموزشی : عمران

  دانشکده : مهندسی


  علی برزنونی

  گروه آموزشی : ریاضی محض

  دانشکده : ریاضی و علوم کامپیوتر


  هادی برزویی

  گروه آموزشی : علوم مهندسی

  دانشکده : فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب


  مهدی بروغنی

  گروه آموزشی : محیط زیست

  دانشکده : جغرافیا و علوم محیطی


  مهدی بقایری

  گروه آموزشی : شيمي

  دانشکده : علوم پایه


  مجید بقایی نژاد

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر


  محمد بلبلیان قالیباف

  گروه آموزشی : آمار

  دانشکده : ریاضی و علوم کامپیوتر


  علی بنسبردی

  گروه آموزشی : تربیت بدنی - فعال از نیمسال دوم

  دانشکده : علوم ورزشي


  فاطمه بهرامی

  گروه آموزشی : علوم تربیتی و روانشناسی

  دانشکده : ادبیات وعلوم انسانی