• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  محمدحسن دانشی فر

  گروه آموزشی : مهندسی مواد

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : mh.daneshifar.at.hsu.ac.ir


  محمد داودی

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات انگليسي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : m.davoudi.at.hsu.ac.ir


  ابوالفضل درودی

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : .at.hsu.ac.ir


  مصطفی دستورانی

  گروه آموزشی : آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : m.dastorani.at.hsu.ac.ir


  حسن دلبری-فارسی

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات فارسي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : saman.at.hsu.ac.ir


  محسن دماوندی

  گروه آموزشی : تربیت بدنی(فعال از نیمسال دوم)

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : damavandi.at.hsu.ac.ir


  سمیه دولت آبادی

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : s.dolatabadi.at.hsu.ac.ir


  فرزاد دهقانی

  گروه آموزشی : علوم قرآن و حديث

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : f.dehghani.at.hsu.ac.ir


  مهدی دیمی دشت بیاض

  گروه آموزشی : مكانيك

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : m.deimi.at.hsu.ac.ir


Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer