• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  علی دادرسی

  گروه آموزشی : مکانیک و هوافضا

  دانشکده : مهندسی


  محمدحسن دانشی فر

  گروه آموزشی : مهندسی مواد

  دانشکده : مهندسی


  محمد داودی

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات انگليسي

  دانشکده : ادبیات وعلوم انسانی


  مصطفی دستورانی

  گروه آموزشی : آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

  دانشکده : جغرافیا و علوم محیطی


  حسن دلبری-فارسی

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات فارسي

  دانشکده : ادبیات وعلوم انسانی


  محسن دماوندی

  گروه آموزشی : تربیت بدنی - فعال از نیمسال دوم

  دانشکده : علوم ورزشي


  سمیه دولت آبادی

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  دانشکده : علوم پایه


  فرزاد دهقانی

  گروه آموزشی : علوم قرآن و حديث

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  مهدی دیمی دشت بیاض

  گروه آموزشی : مکانیک و هوافضا

  دانشکده : مهندسی


Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer