• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  حسن فاضلی نژاد

  گروه آموزشی : مرکز پژوهش های جغرافیایی

  دانشکده : جغرافیا و علوم محیطی


  محمود فرخی

  گروه آموزشی : مهندسی شیمی - صنایع گاز

  دانشکده : مهندسی نفت و پتروشیمی


  احمد فرزانه کرد

  گروه آموزشی : فيزيك

  دانشکده : علوم پایه


  غلامعلی فرزی

  گروه آموزشی : مهندسی مواد

  دانشکده : مهندسی


  حجت الله فسنقری

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات عرب

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  آزاده فسنقری

  گروه آموزشی : زبان فرانسه

  دانشکده : ادبیات وعلوم انسانی


  الهام فسنقری

  گروه آموزشی : تربیت بدنی - فعال از نیمسال دوم

  دانشکده : علوم ورزشي


  زهره فصیح فر

  گروه آموزشی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات

  دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر


  غلام عباس فلاح قالهری

  گروه آموزشی : آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

  دانشکده : جغرافیا و علوم محیطی


Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer