Year :2023

Published in :کارآمدی خوانش‌های قرآنیِ متناظر با مسائل روزآمد با کاربست نظریه نقشه و مدل

Title of publication:دین پژوهی و کارآمدی

کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان در حیطه شناختی با نقش آفرینی معلمان از دیدگاه نهج البلاغه ' in 2023'

هفتمین همایش بین المللی مطالعات دینی، علوم انسانی و اخلاق زیستی در جهان اسلام

book in 1970

آموزش قرآن به مثابه یک زبان

Publisher : دانشگاه علامه طباطبایی ره