مناظره حضرت موسی (ع) با فرعون؛ ارائه نمونه کاربردی و آموزشی جهت مواجهه با بزهکارانِ خشن و تعلیم و هدایت گری آنان ' in 2022'

چهارمین کنگره ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی

book in 1970

آموزش قرآن به مثابه یک زبان

Publisher : دانشگاه علامه طباطبایی ره