مقالات سال 2017

ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهری با تاکید بر کیفیت اکولوژیکی پارکها و فضای سبز به روش تاپسیس (مطالعه موردی: مناطق شهری مشهد )

محيط شناسي

مقالات سال 2020

تعیین فاصله هشدار ( AD ) و فاصله شروع پرواز ( FID ) در کلاغ ابلق ( Corvus cornix ) ساکن پارک های بهار و وحدت شهر مشهد

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2020-02-13

مقالات سال 2016

ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی کیفیت اکولوژیکی محیط شهری با رویکرد سیمای سرزمین

چهارمین کنگره بین المللی مهندس عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

رئیس شورای پژوهش و فناوری واحد استان خراسان شمالی