مقالات سال 2021

واکاوی رابطه مواجهه با فضا و حرکت در مجتمع های تجاری نمونه موردی: مجتمع تجاری کیان سنتر 2

معماری شناسی

مقالات سال 2019

گزارش اختصاصی دوسالانه معماری ونیز 2018

معمار

مقالات سال 2018

The Role of Flexibility and Adaptability in Extending the Lifespan of Traditional Houses, the Case of Sabzevar, Iran

Studies of Architecture, Urbanism and Environmental Sciences Journal

مقالات سال 2017

A Review of Flexibility and Adaptability in Housing Design

International Journal of Contemporary Architecture -The New ARCH

مقالات سال 2022

معیارهای طراحی محیط یادگیری کودک بر اساس تئوری هوش‌های چندگانه گاردنر

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 28 و 29 بهمن 1400، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. ، 2022-02-18

مقالات سال 2021

درک فضا در مجتمع های تجاری با تاکید بر دسترسی بصری

چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران ، 2021-08-26

بهینه سازی نور روز ساختمان های آموزشی با استفاده از طراحی پارامتریک

سومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2021-02-14

بازطراحی بازشوهای فضای آموزشی در راستای بهینه سازی خیرگی نور ورودی به ساختمان های آموزشی

سومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2021-02-14

مقالات سال 2018

مقایسه سیستم حمل ونقل عمومی شهر مشهد با اصول نوشهرگرایی

3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design ، 2018-09-08

بررسی ابعاد زمینه گرایی در روستاهای تاریخی ایران

3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design ، 2018-09-08

مقالات سال 2017

Traditional house typologies revived. A case study in Sabzevar, Iran

2nd Silk Cities International Conference, Reconnect population to urban heritage in the Middle East & Central Asia 2nd Silk Cities International Conference ، 2017-07-13

آق قلعه، مقیاسی ناشناخته از شهرهای نوبنیاد ایلخانی

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی- خراسان رضوی ، 2017-02-14

کتب سال 2019

Urban Heritage Along the Silk Roads

ناشر : Springer

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

رییس کمیته ی اصلاح الگوی مصرف

سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی