• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  محمد ابراهیم حاجی آبادی

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر


  احمد حاجی پور

  گروه آموزشی : مكاترونيك

  دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر


  تکتم حجار

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  دانشکده : علوم پایه


  نصراله حجازی

  گروه آموزشی : علوم سیاسی و اقتصاد

  دانشکده : ادبیات وعلوم انسانی


  کیوان حجازی

  گروه آموزشی : تربیت بدنی - فعال از نیمسال دوم

  دانشکده : علوم ورزشي


  سیده فاطمه حجتی

  گروه آموزشی : شيمي

  دانشکده : علوم پایه


  سیدحسن حجی آّبادی

  گروه آموزشی : مهندسی نفت

  دانشکده : مهندسی نفت و پتروشیمی


  جواد حدادنیا

  گروه آموزشی : مكاترونيك

  دانشکده : مهندسي برق و كامپيوتر


  رضا حسن زاده قاسمی

  گروه آموزشی : مکانیک و هوافضا

  دانشکده : مهندسی


  آذین حسین زاده

  گروه آموزشی : زبان فرانسه

  دانشکده : ادبیات وعلوم انسانی


  مجید حسینا

  گروه آموزشی : علوم مهندسی

  دانشکده : فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب


  سید هادی حسینی

  گروه آموزشی : جغرافیا-برنامه ریزی شهری و روستایی

  دانشکده : جغرافیا و علوم محیطی


  سیدعلیرضا حسینی

  گروه آموزشی : مهندسی مواد

  دانشکده : مهندسی


  علیرضا حسینی کاخک

  گروه آموزشی : تربیت بدنی - فعال از نیمسال دوم

  دانشکده : علوم ورزشي


  امیر حسین حقیقی

  گروه آموزشی : تربیت بدنی - فعال از نیمسال دوم

  دانشکده : علوم ورزشي


  علی اکبر حکم آبادی

  گروه آموزشی : حقوق

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  موسی حکیمی صدر

  گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی و تاریخ تشیع

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  علیرضا حمیدیان

  گروه آموزشی : جغرافیا-برنامه ریزی شهری و روستایی

  دانشکده : جغرافیا و علوم محیطی


  حمید حیدرزاده درزی

  گروه آموزشی : مهندسی شیمی - صنایع گاز

  دانشکده : مهندسی نفت و پتروشیمی


Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer